Voorzitter, ik zal niet herhalen wat ik in de themacommissie over dit Beleidskader Leefomgeving heb gezegd, maar ik blijf erbij dat dit stuk het zogezegd leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’ niet gaat oplossen, maar het tot een puzzel maakt waarbij ieder puzzelstukje door het college altijd zo kan worden bijgebogen dat het naar haar welbevinden altijd wel zal passen.

Read More

Voorzitter, geld verbranden is een sterk ontwikkelde competentie geworden bij dit college. Vier miljoen rijksbijdrage Klimaat en Energie, te besteden aan ambtenarencapaciteit voor nog meer klimaatkolder, wil het college gretig aan het organisatiekostenbudget toevoegen. De PVV pleit ervoor dit belastinggeld linea recta terug naar het Rijk te storten.

Read More

Vooropgesteld: in maart hebben Brabanders massaal een signaal afgegeven verandering te willen, een andere koers dan de afgelopen jaren. Er is dan ook een dure plicht om die verandering waar te maken en te kiezen voor een andere bestuurscultuur en ander beleid. Voor een Brabant waar de belangen van onze burgers en onze boeren voorop staan. En waar ook transparantie en open en eerlijk handelen belangrijke uitgangspunten zijn.

Read More