Het is het paard achter de wagen spannen om van een “voorspelbaar vraaggestuurd systeem naar een minder voorspelbaar aanbodgestuurd energiesysteem” te gaan waarbij “het aanbod regeert”.

Daarbij wordt niet alleen de betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet, maar ook nog eens onze welvaart ten grave gedragen: netbeheerders investeren hiertoe jaarlijks 3,9 miljard euro in het elektriciteitsnet, een verdubbeling ten opzichte van 2019, en dat is nog niet eens voldoende.

Read More

Voorzitter, uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen van de inmiddels opgeheven Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij TOM in dit exploitatieplan ongewijzigd blijven. Ten opzichte van de TOM heeft onze PVV-fractie altijd een consistente lijn aangehouden, zowel inhoudelijk ten aanzien van het glastuinbouwbeleid als het financiële plaatje. Van gedwongen concentratie van glastuinbouw op een locatie als het AFC West-Brabant achten we onwenselijk, tuinbouwers moeten ook in hun eigen omgeving ruimte houden voor tuinbouwkassen.

Read More

Voorzitter,

Bij de jaarstukken van de GR ontbreekt de controleverklaring en deze blijkt desgevraagd nog niet beschikbaar te zijn. Hiervan kunnen we als PS dus geen kennis nemen, maar ook eventuele gevolgen voor de begroting niet op z’n merites beoordelen en betrekken in een zienswijze. Deelt de gedeputeerde onze mening dat hierdoor dit stuk vandaag eigenlijk niet behandeld kan worden? Wanneer kunnen we de controleverklaring verwachten en hoe kan PS dan eventueel nog in stelling komen?

Read More