Statenlid Joyce Kardol van de PVV Noord-Brabant stelt dat Brabantse woningzoekenden niet langer op een wachtlijst horen te staan dan asielzoekers. Aanleiding hiervoor was de uitzending van 'Hello Goodbye' op 27 april jl. Hier was te zien hoe Ali, afkomstig uit Somalië, na twee jaar, afgelopen november werd herenigd met zijn vrouw en acht kinderen en sinds april in een woning met voldoende slaapkamers in het Brabantse Schijndel woont. De provincie heeft een duidelijke toezichttaak bij huisvestingsdoeleinden voor statushouders. Ondoorgrondelijk toewijzingsbeleid leidt er echter toe dat woningzoekenden langer op de wachtlijst komen te staan voor een (sociale) huurwoning. Sommige gemeenten wijzen meer woningen toe aan statushouders dan de taakstelling voorschrijft. Hierdoor komen woningzoekenden zonder status in het gedrang, waardoor in de gemeente Schijndel de wachttijden gemiddeld bijna 6 jaar zijn. De PVV maakt zich hierover ernstige zorgen en heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de taakstelling van huisvesting voor verblijfsgerechtigde asielzoekers.

Read More