Geachte college,

 

Op 11 en 21 december heeft u middels een memo met kenmerk 3324579 getracht aan Provinciale Staten de meerwaarde van een werkbezoek aan Parma nader te onderbouwen. waarbij talloze argumenten worden aangedragen om een duur buitenlands werkbezoek te legitimeren. ‘’Het werkbezoek heeft tot doel gezamenlijk de beoogde koers te beproeven, de consequenties ervan te doorzien en heldere, concrete en nakoombare afspraken vast te leggen in een verplichtend convenant’’. De bedoeling is om snelheid te maken in de voortgang van de transitie Stad en Platteland.

Dit werkbezoek roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

Read More

In Noord-Brabant wordt al jarenlang geworsteld met de omvang van de veestapel en de daaraan gerelateerde gezondheidsrisico's. Kortgeleden hadden we de geitensoap in het Brabantse Landerd en nu hebben we een varkenssoap in het Brabantse Landerd. De PVV-fractie is dan ook stomverbaasd dat de Provincie en gemeente de wettelijke mogelijkheden niet aanpakken om de intensieve veehouderij tegen te gaan. PVV-Statenlid Joyce Kardol stelt dat dit weer een typisch voorbeeld is van onverantwoord gedrag door de gemeente Landerd. "Het is van de zotte dat in een gemeente en Provincie zo laks wordt omgegaan met het verlenen van een vergunning voor een varkensflat. Dit is de tweede keer dat het fout gaat in Landerd . Ik wil weten wie hiervoor het boetekleed gaat aantrekken''. De PVV gaat aanvullende Statenvragen stellen aan Gedeputeerde Staten over deze kwestie:

Read More

Geacht college,

Uit de openbare bekendmakingen van week 37[1] van de gemeente Landerd blijkt dat B&W van deze gemeente een vergunning van rechtswege heeft verleend voor de bouw van een varkensstal van 2 bouwlagen, in de volksmond ook wel een 'varkensflat' genoemd:

Read More