Geacht college,

Bij brief van 4 januari 2015 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 20 januari 2015 zijn beantwoord via kenmerk 3735816. Deze beantwoording is aanleiding tot de volgende vervolgvragen.

      1.     In antwoord op vraag 2 van 4 januari 2015 stelt het college het volgende: ‘Na de bijeenkomst in de Ruwenberg in 2013 hebben beide heren (Rottenberg en Ockels, red) een opdracht gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden voor een totaalbedrag van 25.000 euro per jaar, per persoon.’

Hoe wenst het college deze passage, alsmede het genoemde bedrag van 25.000 euro per jaar, te rijmen met de volgende passage uit uw beantwoording van 4 februari 2014 (kenmerk C2139702/3531196) op eerdere vragen [2] van de PVV d.d. 10 januari 2014: ‘Na de bijeenkomst in de Ruwenberg in 2013 hebben beide heren (Rottenberg en Ockels, red) een opdracht gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden voor een totaalbedrag van           €20.000, gebaseerd op een inzet van 20 werkdagen.’

Kan het college duidelijk maken welke van de twee passages klopt? Welke exacte bedragen zijn er vanuit de provincie naar beide heren gegaan en voor welke werkzaamheden en welke exacte bedragen gaan er in het licht van “het totaalproces” in de toekomst vanuit de provincie naar beide heren en voor welke werkzaamheden? Graag een helder en uitputtend overzicht.

      2.     Kan het college een uitputtende specificering geven van het kostenplaatje van de Raphael Dialoog?

      3.     Kan het college een uitputtende specificering geven van de vergoeding die de heren Rottenberg en Ockels hebben gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 

[1] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=52415

[2] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=47901

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_Raphael_Dialoog_beantwoording_dd_03-03-2015.pdf

Geacht college,

In een e-mail en persbericht namens de Brabantse Agrofood van de provincie Noord-Brabant staat een vooraankondiging van de tweedaagse Raphael Dialoog, een vervolg op het Brabantberaad, welke plaatsvindt in De Ruwenberg[1]. Deze 1ste Raphael Dialoog heeft als thema: ‘’Hoe wordt mest de nieuwe grondstof’’. PvdA-er Felix Rottenberg is wederom aanwezig als voorzitter. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1.      Bent u net als de PVV van mening dat in het voor 33,5 miljoen verbouwde provinciehuis meer dan genoeg faciliteiten aanwezig zijn om een conferentie te houden? Zo nee, kunt u uitleggen waarom het Provinciehuis niet bruikbaar is voor het houden van een vergadering? Bent u bereid om deze conferentie te organiseren op het Brabantse provinciehuis? Zo nee, waarom niet?

2.      Wat is de (uur)vergoeding voor Felix Rottenberg en Jan Hendrik Ockels voor deze Raphael Dialoog? Wat zijn de totale kosten voor deze externe inhuur? Waarom is er niet gekozen voor een voorzitter vanuit de ambtelijke organisatie?

Read More

Geacht college,

Zie onderstaande tweet:

image004

Dit leidt tot de volgende vragen:

      1       Vindt het college het een gedeputeerde waardig om een dergelijke uitspraak te doen over een democratisch gekozen politieke partij?

      2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout in zijn tweet namens het gehele college?

      3.     De uitspraak van gedeputeerde Van den Hout impliceert dat hij ook de PVV Noord-Brabant racistisch vindt.   Deelt het college deze mening?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Beantwoording: pdfTweet_vd_Hout_over_PVV_beantwoording_dd_13-01-2015.pdf