De PVV heeft middels Statenvragen opheldering gevraagd over het verstrekken van200.000 subsidie voor het “mooi maken” van een nieuw te bouwen biovergistingsinstallatie. PVV Statenlid Joyce Kardol vreest dat dit project van Mijn Mooi Brabant een precedent schept voor andere nieuw te bouwen initiatieven zoals mestverwerkings- en mestvergistingsinstallaties en wellicht zelfs megastallen. ''Waarom moet de Brabantse burger meebetalen aan het “mooi maken” van een gebouw van deze veehouder? Dit is geen taak van de provincie, laat de markt een bijdrage leveren aan deze groene subsidieslurpende projecten en laten wij als Brabant zorgvuldig omgaan met ons belastinggeld'' aldus Kardol.

Read More

Geachte college,

Afgelopen week heeft de minister het verzoek van de provincie Noord-Brabant om vernietiging van de nieuwe bouwvergunning van de omstreden geitenstal aan de Langstraat te Landerd vanwege de Q-koorts afgewezen.

Tijdens een werkbezoek aan de LOG Graspeel constateerde de PVV-fractie een onafgedekte mestopslag van betreffende geitenstal direct langs de kant van de weg. Volgens omwonenden is er hier sprake van een structurele opslag van mest vers uit de stal.

Read More

Geachte college,

De gemeente Etten-Leur wil, gesteund door een commerciële uitzendorganisatie, 400 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese (MOE) landen huisvesten in één gebouw in het buitengebied op de hoek van de Bankenstraat/Hoevenseweg. Dit initiatief roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

Read More