Willem Bakker - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- de focus van GS betreffende het openbaar vervoer volledig op zero emissie lijkt te liggen;

- dit resulteert dat in concessiegebied Zuidoost-Brabant 43 elektrische geleide bussen en twee door waterstof aangedreven zero emissie bussen gaan rijden;

- in de concessies Oost en West verder gegaan wordt met de voorbereidingen en de introductie van zero emissie bussen;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 september 2016, ter bespreking van Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten

Constaterende:

Read More