Willem Bakker - home

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van vrijdag 11 september jl staat het relaas te lezen van leerlingen en studenten die in de regio Langstraat / Land van Heusden en Altena het slachtoffer zijn van structurele problemen met het Openbaar Vervoer.
Volle (buurt)bussen van Arriva, rijden haltes voorbij of moeten (in het geval van de Interliner Breda - Gorinchem) nee verkopen zodat leerlingen / studenten vaak urenlang staan te wachten om een plekje te bemachtigen om van A naar B te kunnen reizen.

Het meest schrijnend is de situatie voor de leerlingen van de praktijkschool MET in Waalwijk: Leerlingen die net wat meer structuur nodig hebben in hun leven, kunnen het moeilijk begrijpen dat de volle bussen niet stoppen en aan hun neus voorbij rijden. De PVV Noord-Brabant fractie vind de gehele gang van zaken asoluut niet kunnen en heeft daarom de volgende vragen:

Read More

Voorzitter,

De PVV fractie heeft bij de allereerste "schetsen" van een fonds, opgebracht door Brabanders die in het verleden netjes hun energie rekening hebben betaald en wat besteed gaat worden aan cultuur, altijd al stevig de hakken in het zand gezet cq stelling genomen.

Inmiddels staat dankzij het vorige college de zak met gratis geld met het label "Brabant C" in de etalage te pronken en zijn de eerste toezeggingen al de deur uit.

De meest opvallende toezegging tot nu toe is die aan het theaterfestival Boulevard in Den Bosch.

In het Brabants Dagblad van 1 juni JL hoopt directeur Victorien van Hulst van het Bossche theaterfestival "Boulevard" op een subsidie injectie van zeven ton, verdeeld over vier jaar, voor haar festival.

Inmiddels weten we dat de woorden van festivaldirecteur van Hulst "profetisch"waren want vier dagen later gingen de subsidiesluizen richting het theaterfestival, vanuit "ons" Brabant C fonds wagenwijd open.

Een van de spelregels van het Brabant C fonds is dat er een financieringsmaximum is van 30% en dat 70% van de financiering van een project elders vandaan moet gaan komen.

Festival directeur van Hulst zegt in het bewuste interview in het Brabants Dagblad hier het volgende over: " Als we het geld krijgen, dan is het wél met de opdracht ook aanvullende middelen zelf te vinden. Dat lukt wel als je interessanter bent voor grote partners. Met het C fonds achter heb je een serieus visitekaartje. Ik heb er een positief gevoel over."

De PVV heeft hierover een aantal vragen:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 39/15: Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch,

Overwegende  

-       dat er veel plannen en projecten worden uitgevoerd die geen eigenlijke taak zijn van een Parkschap;

-       dat veel van deze projecten geen kostendekkende exploitatie kennen; 

Besluiten:

1. Bij Ontwerp-besluit 39/15B

Punt 1.4 te wijzigen in: 

“Als zienswijze in te dienen dat Parkschap Nationaal Park de Biesbosch:

a)  Dient te stoppen met het Green Key-duurzaamheidsprogramma;

b)  Dient te stoppen met EU-projecten in het kader van “duurzaam toerisme”;

        c)   Dient te stoppen met oplaadpalen, de ecolodge en de zonnepont, omdat deze een niet kostendekkende exploitatie kennen.”

En gaan over tot de orde van de dag. 

PVV Noord-Brabant

Willem Bakker