Willem Bakker - home

Voorzitter, in deze speciale commissie vergadering biedt u vanavond de inwoners van Waalwijk de mogelijkheid om over de opvang van asielzoekers hun zegje je te doen. Ik waardeer het zeer dat u mij als bezorgde Waalwijkse burger dit podium geeft en ik hoop dat de eind conclusie van u als college en raadsleden dat die opvang een heel slecht idee is. Tegelijkertijd spreek ik hier als Statenlid voor de PVV Noord-Brabant, om de burgers een hart onder de riem te steken in het verzet tegen de asielopvang: niet in Waalwijk, niet in Brabant, niet in Nederland. De grenzen moeten dicht.

De asielzoekers die naar Nederland komen zijn niet op zoek naar veiligheid, maar naar onze welvaart. Als het daadwerkelijk oorlogsvluchtelingen zouden zijn, dan zouden ze echt niet zoveel moeite doen om naar Nederland te komen, want dan waren ze in Turkije of Griekenland of al die andere landen waar ze doorheen reisden allang veilig. Dit zijn dan ook economische gelukszoekers.

En waarom is 2/3 van die zogenaamde vluchtelingen alleenstaande man? Massaal gevlucht voor de oorlog, maar vrouw en kinderen achterlatend? Gelooft u dat nou echt? Opvang in de regio is de enige oplossing.

Voorzitter, het college heeft aangegeven dat er in de gemeente Waalwijk geen ruimte en draagvlak is voor een grootschalig AZC.

Vrij vanzelfsprekend: nergens is daar ruimte en draagvlak voor, niemand wil dit.

Read More

Voorzitter,

"De krant brengt de leugen in het land" zei mijn moeder vroeger altijd.

Eerlijkheidshalve moet ik u bekennen dat wij vroeger thuis de Volkskrant lazen, maar goed, dit terzijde.

Op 12 oktober bereikte ons twee tegenstrijdige berichten via de media inzake de Arriva buslijnen 300 en 301.

Allereerst meld Het Brabants Dagblad ons dat het probleem van de overvolle bussen in de spits op de lijn Den Bosch - Waalwijk - Tilburg is opgelost en dat er meer bussen ingezet gaan worden om te voorkomen dat er noodgedwongen passagiers bij de haltes moeten blijven staan.

Anderzijds maakt de nieuwswebsite dichtbij.nl op dezelfde dag melding dat het probleem helemaal niet opgelost is en dat er eerst van alles onderzocht moet gaan worden voor dat Arriva met oplossingen gaat komen. Er gaat bijvoorbeeld gekeken worden hoe een proef in de Achterhoek gaat bevallen waar regulieren bussen een aanhanger krijgen als verlengstuk.

De grote vraag is welk bericht is waar?

Het probleem van overvolle bussen in de spits die doorrijden en wachtende mensen laten staan is niet een probleem van Arriva lijn 300 en 301.

Het probleem doet zich in de gehele provincie voor.

Over de lijnen 156, 159 en 306, Schijnel, Sint Michielgestel Den Bosch, stond op 14 oktober weer een heel artikel te lezen. Ook daar hetzelfde geluid: Volle bussen in de spits die doorrijden bij haltes en wachtende passagiers laten staan.

Dat brengt mij tot het volgende: Wat doet u als het op bepaalde lijnen klachten regent?

Dwingt u de vervoerder om het een en ander met spoed op te lossen, of zijn de klachten een reden om maandenlang overleg te plegen zonder dat er direct een oplossing komt?

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van 3 oktober is te lezen dat gedeputeerde Swinkels op vrijdag

2 oktober de Cultuurvisie van het college van GS voor de komende jaren heeft gepresenteerd.[1]

Dit roept de volgende vragen op:

1) Klopt de inhoud van het artikel in het Brabants Dagblad?

2) Waarom moeten Provinciale Staten een nieuwe meerjarenvisie van het college van Gedeputeerde Staten uit de media vernemen, in plaats van hier vooraf over geïnformeerd te worden? Deelt u dan de mening van de PVV dat het bestuurlijk onbehoorlijk is dat Provinciale Staten dit soort zaken uit de krant moet vernemen?

3) In dit artikel wordt gesproken over het “administratief makkelijker maken” voor culturele instellingen die ook reeds een rijkssubsidie ontvangen.

-       Is het college net als de PVV van mening dat er een volstrekt verkeerd signaal uitgaat van het pamperen en in de watten leggen van organisaties die sowieso al meervoudig aan het subsidie-infuus hangen?

-       Bent u net als de PVV van mening dat u hiermee subsidiestapelen beloont, in plaats van de organisaties steunen die hun best doen om zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van publieke subsidiegelden?

-       Bent u net als de PVV van mening dat er juist minder bureaucratie zou moeten zijn voor organisaties die zelf hun broek ophouden in plaats van de subsidiesponzen? Zo nee, waarom niet?

4) Volgens het openbaar CV van gedeputeerde Swinkels is hij als nevenactiviteit actief tekstschrijver (muziek)theater. Is het college net als de PVV van mening dat deze nevenactiviteit in combinatie met de gepresenteerde plannen voor de komende jaren van extra geld naar met name theater- en muziekgezelschappen, festivals en beeldende kunstinstellingen (de schijn van) mogelijke belangenverstrengeling met zich meedraagt? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant

Willem Bakker

 


[1] http://www.anp360.nl/nieuws/article/15359067?h=ff2af52b95c77599a3b5a72c00510602

 

Beantwoording: pdfCultuurbeleid_hoge_hoed_beantwoording_dd_03-11-2015.pdf