Willem Bakker - home

Voorzitter,

In deze speciale opiniërende vergadering biedt u vanavond de inwoners van Woudrichem en overige belanghebbenden de mogelijkheid om over de opvang van asielzoekers hun zegje te doen.

Ik waardeer het zeer dat u mij als Statenlid voor de PVV Noord-Brabant de kans geeft om de burgers een hart onder de riem te steken in het verzet tegen de asielopvang: deze moet niet in Woudrichem, niet in Brabant, en niet in Nederland. De grenzen moeten dicht.

Maar laat ik beginnen met iets recht te zetten: Het zogenaamde "Pact van Brabant" waar regelmatig aan gerefereerd wordt, is een pact waar ik als provinciaal volksvertegenwoordiger nooit een politiek debat over heb mogen voeren. En dat zou normaal gesproken ook helemaal niet nodig hoeven zijn, want asielopvang is immers géén provinciale taak. Ons provinciebestuur heeft echter gemeend dit ‘pact’ te presenteren als een ‘Brabantse oplossing’, en maakt het daarmee tot een provinciaal dossier, waarover de volksvertegenwoordiging zou moeten kunnen debatteren.

Read More

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met afgrijzen kennis genomen van het artikel “Bewoners ten einde raad over intimidatie door jongeren in Veghel: 'Steeds angstaanjagender’’’[1] van Omroep Brabant op 8 juni jl. Volgens het artikel terroriseren jongeren met een Marokkaanse of Ethiopische achtergrond het centrum van Veghel. Dit tuig schopt zelfs rollators weg bij ouderen.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

  1. Heeft dit college kennis genomen van het artikel en de reportage¹?

  2. Is dit college op de hoogte van de straatterreur in Veghel veroorzaakt door Marokkaanse en/of Ethiopische jongeren zoals genoemd in het artikel en de rapportage van Omroep Brabant¹?

  3. Is dit college het met de PVV eens dat straattuig hard aangepakt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

  4. In 2014 heeft de provincie €168.000 toegekend vanuit het potje voor leefbaarheidsprojecten aan het project ‘’Winkelkern LevenDig’’[2][3] om de leefbaarheid in het Veghelse centrum te verbeteren.

    Deelt het college de mening van de PVV fractie dat een winkelcentrum waar de bezoekers worden geterroriseerd door jongeren met een Marokkaanse en/of Ethiopische achtergrond zo nooit het volgens dit project bedoelde "winkelcentrum van de toekomst" kan worden?

  5. Deelt u de mening van de PVV dat het onwenselijk is dat forse investeringen van de    provincie om de leefbaarheid in het centrum van Veghel te verbeteren worden verpest door een structureel gebrek aan openbare orde en veiligheid in dit gebied? Bent u bereid om de burgemeester van Veghel hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

  6. Bent u bereid om al uw bestuurlijke contacten en mogelijkheden in te zetten om straattuig aan te pakken in Veghel en eventuele andere plaatsen in onze provincie om de leefbaarheid voor onze éigen Brabanders de leefbaarheid van buurten, dorpen en wijken te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

Willem Bakker

Joyce Kardol

Read More

Geacht college,
 
Volgens Brabants Dagblad van 3 juni ontwerpt de Belgische kunstenaar Jan Fabre een wandkleed in opdracht van het Noordbrabants Museum[1]. Ook exposeert hij in september aanstaande in het Noordbrabants museum[2]. Dit leidt tot de volgende vragen:
 
1. Is het college bekend met het artikel in BD en de geplande expositie van Jan Fabre in het door de Provincie gefinancierde Noordbrabants museum1 2?
 
2. Jan Fabre heeft een zeer dubieuze reputatie als het gaat om dierenwelzijn. Zo vindt deze kunstenaar het gooien met katten kunst[3] [4] en laat hij spinnen door een doolhof van scheermessen lopen[5]. Dit alles met een schokkende mate van nonchalance ten aanzien van dierenwelzijn[6]. Eén van de katten is zelfs blijvend kreupel geraakt door de ‘performance’ van Fabre.[7]
Heeft het college kennis genomen van het filmpje waarin onder de artistieke leiding van Jan Fabre met katten wordt gegooid?2 Zo nee, is het college bereid om het filmpje te bekijken? Heeft het college kennis genomen van de overige artikelen zoals vermeld?
 
3. Is het college bereid deze narcistische dierenbeul het Noordbrabants museum uit te jagen en te zorgen dat hij in Brabant nooit maar dan ook nooit meer iets met door provinciaal geld gefinancierde kunst of musea te maken krijgt? Zo nee, waarom niet?
 
4. Is het college bereid de directie van het Noordbrabants museum aan te spreken op haar onsmakelijke en misplaatste keuze voor een opdracht en tentoonstelling van Jan Fabre? Zo nee, waarom niet?
 
5. Kan het college uitsluiten dat in de opdrachtgeving dan wel samenwerking tot nu toe tussen museum en Fabre dieren zijn mishandeld of gebruikt?
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Patricia van der Kammen
Willem Bakker

Read More