Willem Bakker - home

Provinciale staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,
 
Constaterende dat:
 
- Brabantse Buschauffeurs nog steeds slachtoffer worden van brute overvallers;
Overwegende dat:
 
- Arriva in haar concessiegebied per 1 januari 2015 de bussen heeft uitgevoerd met een geavanceerd, kwalitatief hoogstaand camerasysteem;
- Hermes dit volgens de plannen gaat realiseren in haar concessiegebied.
- Voorbeelden uit het land laten zien dat het direct delen van beveiligingsbeelden van
overvallen op buschauffeurs de pakkans van daders aanmerkelijk vergroot;
Verzoeken het college:
 
- Om er bij de lokale gezagsdriehoeken in Brabant zeer nadrukkelijk op aan te dringen dat beelden van overvallen op bussen en ander grof, asociaal en onaanvaardbaar (gewelddadig) gedrag tegenover chauffeurs en passagiers zo snel mogelijk worden verspreid via de (sociale) media;
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Willem Bakker
De Brabantse PVV veegt de vloer aan met een luchtballonnetje van de Eindhovense burgemeester Van Gijzel (PvdA) en gedeputeerde Van der Maat (VVD), waar het gaat over aanleg een HSL-treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. “Een nóg slechter plan dan de Betuwelijn en Hanja Maij-Weggens carpoolstrook bij elkaar, bizar”, aldus statenleden Willem Bakker en Harry van den Berg.
 
“Een intercityverbinding van 100 miljoen is prima te verdedigen. Krankzinnig is het uitgeven van 10 miljard euro om er voor te zorgen dat de anderhalve passagier per uur die van Eindhoven naar Düsseldorf wil een paar minuten sneller op plaats van bestemming is. Dan ben je het spoor bijster en de weg volledig kwijt”.
 
De PVV heeft het provinciebestuur een lijst met 8 grote knelpunten op de Brabantse snelwegen en de N65 meegegeven, met concrete voorstellen en een kostenoverzicht. “Het aanpakken van alle knelpunten kost in totaal minder dan de helft dan dit bizarre spoorplan”.
 

Read More

Voorzitter,

Het concept-Uitvoeringsprogramma “Cultuur in Uitvoering” is zoals de naam het zegt: Een concept.

Het is een koud ielige niet zo heldere soep welke als voorgerecht wordt opgediend, voorafgaande op het hoofdgerecht wat aan het begin van het nieuwe jaar 2016 geserveerd gaat worden.

De ober die het voorgerecht gaat opdienen, gedeputeerde Swinkels, heeft op 23 oktober mooi en met de hand uitgetekend van wat er aan de basis van het menu staat. Toegegeven, de schetsen lieten wel een stuk beleving zien, maar de andere zijde is wel dat er voor het menu flink betaald moet gaan worden, zonder dat we daadwerkelijk weten wat we gaan consumeren.

Voorzitter, er wordt ons nu bij voorbaat gevraagd om 4,5 miljoen Euro aan extra middelen de komende jaren

Om te beginnen is er € 500.000,- nodig voor Van Gogh Brabant 2016.

Read More