Maikel Boon - spreekteksten

Voorzitter,

de PVV vraagt zich af waarom GS zo blind achter de milieumaffia aanloopt?
De PVV heeft al meermaals verwezen naar het rapport: Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. Dit rapport laat zien dat het ammoniakbeleid van de overheid leunt op wetenschappelijk gesjoemel.

Read More

Voorzitter,

Vandaag behandelen we het plan: duurzame veehouderij… dat niets meer is dan 3 mededelingen die van los zand aan elkaar hangen.

Zo haalt GS zonder reden de deadline voor de genomen stikstof maatregelen 8 jaar naar voren….8 jaar

Voorzitter, kunt u zich voorstellen dat uw bank u mededeelt dat uw hypotheek 8 jaar sneller afgelost moet worden?

Read More

Voorzitter,

Het eerste deel van de mestdialogen is afgerond en de PVV vraagt zich af wat deze dialogen nou werkelijk hebben opgebracht….

  • Een voorstel voor een stop op de overlast van de veestapel??
  • Mest dat wordt gezien als het bruine goud .
  • Mestverwerking dan? Kleinschalig op eigen erf en grootschalig naar industrieterreinen?
  • Volksgezondheid, dierenwelzijn en veiligheid voorop?

Nee, al deze punten staan in het verkiezingsprogramma: ”het beste voor Brabant” het verkiezingsprogramma van de PVV… dat in tegenstelling tot de VVD wel op onze website te vinden is.

Read More