Maikel Boon - spreekteksten

Voorzitter,

Hoewel dit voorstel voornamelijk een technische aanpassing is, zijn deze aanpassingen een de volgende stap in het plan van dit college om de kleine Brabantse boerengezins en familie bedrijven te vernietigen.

Read More

Voorzitter. Vorig jaar op 7 juli heeft deze coalitie besloten dat de kleinschalige agrarische gezins- en familie boerenbedrijven in Brabant financieel kapot gemaakt moesten worden….
Dat ondoordachte besluit gaat elk boerenbedrijf gemiddeld tussen de 100.000 en 200.000 euro kosten. 

Read More

Voorzitter,

Alle seinen staan al langdurig op rood bij de omgevingsdienst Brabant Noord.

En deze concept-kadernota voldoet niet aan de eisen op de volgende thema’s: bestuurlijk, het weerstandsvermogen en budgettair.

Daarom is de PVV verheugd met dit verzoek aan het Dagelijks Bestuur met het voorstel om de concept-kadernota significant aan te passen.

Read More