Maikel Boon - vragen

Geacht college,

Vrijdag was er in een boerderij in Biezenmortel een verschrikkelijke stalbrand.[1] Bijna drieduizend varkens hebben stalbrand niet overleefd. De PVV eist dat dit college nu echt werk gaat maken van het voorkomen van stalbranden en stopt met zich te verschuilen achter bureaucratische muggenzifterij. Want elk dier dat omkomt bij een stalbrand, is één dier te veel.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

PVV Noord-Brabant heeft op 10 juni 2018 gevraagd of dit college wilde gaan lobbyen voor de knelgevallen in de melkveehouderij. Dit college gaf aan dat het Rijk zou komen met een zorgvuldige beoordeling van de knelpunten inzake de knelgevallenregeling.[1]

Read More

Geacht college,

Varkenshouders die gebruik willen maken van de warme sanering varkenshouderij moeten hun stallen, inclusief mestopslagen, slopen. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over de uitgangspunten van de saneringsregeling.[1][2]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More