Maikel Boon - vragen

PVV Brabant: Ondoordacht openstellen van extern salderen is rampzalig voor Brabantse boer

De Brabantse fractie van de PVV sluit zich aan bij het commentaar van boerenorganisaties op de aankondiging van de provincie om met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk te maken.

Read More

PVV Brabant wil dat provincie waakzaam is voor radicaal dierenactivisme

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland heeft gewaarschuwd voor nieuwe acties van radicale dierenactivisten in ons land. Zo heeft bijvoorbeeld de zeer radicale groepering Meat the Victims gesuggereerd dat ze binnenkort weer in actie zullen komen.

Read More

De fractie van de PVV Noord-Brabant is geschrokken van de uitkomsten van een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar de effecten van het landbouwbeleid dat het nieuwe college voorstaat. Deze 'nadere rekenkundige onderbouwing van de verwachte effecten van de voorgestelde beleidsaanpassing ten gevolge van de wijziging van Interim Omgevingsverordening' maakt duidelijk dat vooral kleine melkveehouders en varkensboeren gedwongen zullen worden om te stoppen met hun bedrijfsvoering.

Read More