Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 april 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 08/24 Vaststelling Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 08/24B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 april 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 03/24 Vaststelling Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 03/24B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 feb 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 68/23 Nota verbonden partijen

Constaterende

Read More