Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 mei 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 33/24 Vaststelling Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 33/24B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 mei 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 33/24 Vaststelling Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 33/24B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

Read More