Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 december 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 61/23 Zienswijze op ontwerp van de gemeenschappelijke regelingen ODZOB, ODBN en OMWB 2024

Besluiten in ontwerpbesluit I 61/23 B

De tekst “Besluiten:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 december 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 61/23 Zienswijze op ontwerp van de gemeenschappelijke regelingen ODZOB, ODBN en OMWB 2024

Besluiten in ontwerpbesluit II 61/23 B

De tekst “Besluiten:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 december 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 58/23 Zienswijze op ontwerp wijziging van Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluiten in ontwerpbesluit 58/23B

De tekst “Besluiten:

Read More