Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020,

Spreken uit dat de Brabanders geen racisten zijn.

en gaan over tot de orde van de dag,

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020, ter bespreking van Herzien Ontwerpbesluit 37/ 20 F

Besluiten de tekst

Read More