Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 feb 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 68/23 Nota verbonden partijen

Constaterende

- dat de provincie inmiddels een hele lijst aan privaatrechtelijke verbonden partijen kent;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 2 februari 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 71/23 “Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant”

Besluiten ontwerpbesluit 71/23 B als volgt te wijzigen

1. Beslispunt I komt als volgt te luiden:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 december 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 61/23 Zienswijze op ontwerp van de gemeenschappelijke regelingen ODZOB, ODBN en OMWB 2024

Besluiten in ontwerpbesluit III 61/23 B

De tekst “Besluiten:

Read More