Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 27 oktober 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 41/23 Eerste wijziging Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 41/23 B

Onderdeel B te wijzigen in:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

Read More