Tjerk Langman - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:
• Steeds meer gemeenten emissievrije zones instellen, waarbinnen alleen bestelwagens en trucks welkom zijn die geen uitlaatgassen uitstoten;

Overwegende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

Read More