Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 maart 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 60/23 Beleidskader toekomstbestendig bestuur

Besluiten in ontwerpbesluit 60/23B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 maart 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 60/23 Beleidskader toekomstbestendig bestuur

Constaterende dat:

Read More

Motie PS pro actief betrekken bij vestigen AZC locatie