Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 april 2022, behandelend het Statenvoorstel 12/22 Ontwerp-inpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg,

Besluiten

dat beslispunt 1 komt te luiden:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More