Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

Read More

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:
• De gemeente ’s-Hertogenbosch en het COA voor maximaal vijf jaar 250 asielzoekers willen gaan huisvesten in hotel Mövenpick op het Pettelaarpark;
• Dat volgens de burgemeester van ’s-Hertogenbosch de CdK ook als ‘buur’ op de hoogte is gesteld;

Overwegende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 27 oktober 2023, behandelend Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023

Constaterende dat:

Read More