Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 februari 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 76/12 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant,

Besluit het Ontwerpbesluit 76/12B als volgt te wijzigen:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021, behandelend het Statenvoorstel 74/21 Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost;

Besluiten

Read More