Voorzitter. Gevraagd wordt geen wensen en bedenkingen bij de voorstellen te uiten en akkoord te gaan met de uitkoop van de Bank Nederlandse Gemeenten. Wensen en bedenkingen heeft de PVV fractie daarbij wel degelijk:

Het resultaat van de Ruimte voor Ruimte regeling was het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt er 1,5 miljoen euro per jaar uitgegeven aan organisatiekosten. Op deze manier wordt het wel een zaak van erg lange adem om 103 miljoen euro terug te verdienen en heeft het meer weg van de processie van Echternach: iedere 3 stappen vooruit, weer 2 achteruit – maar in dit geval misschien zelfs 2 stappen vooruit en 3 achteruit, als op het eind van de rit de provincie ook nog het beoogde maximale risico van 15,1 miljoen euro voor haar rekening krijgt.

De vraag is dan ook of deze regeling in huidige vorm dan niet trekken aan een dood paard is. Waarom zou het in het vervolg wel succesvoller worden? Of worden de risico's en politieke verantwoording alleen maar naar de verre toekomst – naar 2033 - vooruitgeschoven? Waarom zou het voor onze provincie wel een succes worden, terwijl de BNG er geen heil meer in ziet?

Read More

Voorzitter,

 

De PVV fractie heeft dit interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de brief van de minister van BZK aan de CdK waarin hij hen op basis van de ambtsinstructie in hun hoedanigheid als Rijksorgaan vraagt op te treden bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers. Uit berichtgeving blijkt dat het college actief werkt aan de invulling van het verzoek van de minister.

 

Onlangs is middels een Algemene Maatregel van Bestuur GS het bevoegd gezag geworden om een omgevingsvergunning te verlenen voor grootschalige asielopvang. Onze interpellatievragen richten zich deels op de eventuele invulling van die bevoegdheid.

 

Voorzitter, als korte inleiding van de interpellatievragen wil ik voorop stellen dat de PVV een duidelijk standpunt heeft over deze asielopvang: nee, nee en nog eens nee. In plaats van de asieltsunami in te dammen, is het bieden van nog meer opvangplaatsen dweilen met de kraan open, zoals Pim Fortuyn de massa-immigratie jaren geleden al aanduidde.

 

Voorzitter, de grenzen sluiten is de enige echte oplossing. Een oplossing die bovendien op draagvlak kan rekenen van een meerderheid van de bevolking. “Zorgvuldigheid en draagvlak staan voorop”, zo stelt GS op de provinciale website over het verzoek tot noodopvang.[1] Het is echter duidelijk dat draagvlak onder de Nederlandse bevolking ontbreekt: zeker tweederde gaf onlangs aan dat we niet meer vluchtelingen moeten opnemen.[2]

 

Voorzitter, de grootschalige opvang waar de minister om vraagt bestaat al bij Heumensoord in Nijmegen. Wat we daar zien zijn vooral ondankbare gelukszoekers die klagen over het gebrek aan luxevoorzieningen, demonstreren en zelfs weglopen. Nieuwe groepen gelukszoekers staan nu in de veilige Balkanlanden Slovenië en Kroatië hun opvangtenten te verbranden. Moeten we voor hen onze bevolking opzadelen met noodopvanglocaties? Nee, nee en nog eens nee.

 

Dit brengt de PVV fractie tot de volgende vragen aan GS:

 

Read More

De raadscommissie van de gemeente Veghel bespreekt vanavond een voorstel voor asielopvang in deze gemeente, waarbij ook de vestiging van tijdelijke noodopvang voor asielzoekers overwogen wordt. Reden voor de PVV Noord-Brabant om in te spreken bij deze vergadering.

Fractievoorzitter Alexander van Hattem: "Vanavond ben ik in Veghel om het op te nemen voor de inwoners van deze gemeente en de regio, die ongevraagd asielopvang wordt opgedrongen. Hopelijk komt de gemeenteraad tot inzicht dat de asielinvasie niet gefaciliteerd, maar gestopt moet worden."

De PVV wil geen asielopvang en steunt inwoners die tegen deze plannen democratisch in verzet komen

Hieronder de spreektekst:

Read More