Vz, het is bizar en tegenstrijdig om een Statenvoorstel over de verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet te bespreken, terwijl GS ondertussen het hele systeem en alle afspraken aan gruzelementen mept.

Wat zijn de aanbevelingen van Berenschot immers nog waard als GS toch zijn eigen gang gaat door met een nachtelijke coup naar communistische snit rigoreuze stikstofregels door te drammen en het bedrijfsleven in Brabant hiermee ernstig in de problemen brengt?

Verbeteren van de kwaliteit van de vergunningverlening moet een verankering hebben in duidelijke en uitvoerbare wet- en regelgeving. Het Statenvoorstel geeft nota bene aan dat de essentie van het probleem is dat de wetgeving, technisch en juridisch complex is en steeds wijzigt. Met de nieuwe extra stikstofregels van GS is er opnieuw een wijziging die alleen maar voor meer complexiteit zorgt. In plaats van een oplossing middels de PAS, schept GS voor veel bedrijven een nieuw probleem. En in plaats van deregulering, laten de VVD en haar linkse broeders de Brabantse ondernemers stikken in stikstofregeltjes. In plaats van de “eenzijdige focus op stikstof” los te laten, waar het Statenvoorstel over spreekt, doet GS het tegenovergestelde.

Read More

Vz, 

Een bestuursakkoord met de titel ‘Beweging in Brabant’ is net als het bijgevoegde plaatje op de kaft een ‘fata morgana’: een illusie. En vooral een desillusie, met name voor de automobilist, voor wie er géén beweging in Brabant komt, maar voortdurende files. Geen Ruit om Eindhoven, extra asfalt is een taboe. Met de VVD en hun linkse vrienden aan het roer nog meer ‘stilstand in Brabant’.

Het bestuursakkoord is een politiek cryptogram vol holle frasen, vaagheden, ambtelijk jargon en juichende EU-kretologie, wat onbegrijpelijk is voor de Brabantse burgers. Daarom zou “Vervreemding in Brabant” een passender titel zijn geweest. In dit poeha-verhaal van “livinglabs”, “menseneconomie” en verduurzaming is het echter zoeken naar een innovatieve speld in een duurzame hooiberg naar het woord ‘burger’. De burger moet directe inspraak en democratische betrokkenheid kunnen hebben bij het openbaar bestuur. Over gemeentelijke herindelingen wordt geen duidelijkheid gegeven in het bestuursakkoord. De PVV dient daarom een motie in om herindelingen alléén toe te staan na toepassing van een bindende volksraadpleging.

De coalitie introduceert nu het “frisdenkteam”, maar wie gaat dit team selecteren? Wordt dit de zoveelste loot aan de stam van de vele netwerkclubjes, geldverslindende dialoogsessies, inspiratiebijeenkomsten en elitefeestjes? In dat kader willen wij ook graag weten wat de strategie van internationalisering en branding de Brabantse belastingbetaler mag gaan kosten en hoe we inzicht gaan krijgen in de concrete opbrengsten hiervan.

De internationaliserings-hosanna is in deze coalitie zelfs zo ver doorgeslagen dat zij “de verbinding met de agenda van Europa” bejubelen, spreken over “grensontkennende samenwerking” en zich “een regio van Europa” voelen. Niet ‘in Europa’, maar “van Europa”, oftewel: de eurocraten zijn de baas en Brussel is hun enige stip op de horizon. Door in dit bestuursakkoord volop in te zetten op de EU-kaders en fondsen krijgen we de EU-regeltjes er gratis bij: dit is terug te zien in het wurgende inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij bedrijven die naar EU-begrippen niet ‘duurzaam’ of ‘sociaal’ genoeg zijn moeten worden geweigerd. Zulke EU-bedilzucht en overheidsdwang is voor de PVV onaanvaardbaar.

Read More

Vz,

Wat de PVV betreft zijn de zoetwatermaatregelen een essentiële randvoorwaarde bij het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. In de commissievergadering hebben wij duidelijk aangegeven dat de hierbij gebruikte term “klimaatbestendig” een loze kreet is.

Robuust en veilig moeten de uitgangspunten zijn en niet de klimaatideologie.

Vz, op 26 mei 2014 is in PS van Zeeland dit onderwerp ook besproken. Het Zeeuwse college van GS stelde toen ten aanzien van het Brabantse deel van het pakket dat – ik citeer: “er in Brabant nog veel méér moet gebeuren”, er is hier “sprake van een krekenstelsel waar heel veel geld in gestoken moet worden” – einde citaat.

Vz, in hoeverre maakt de hier bedoelde aanpak van het krekenstelsel uit van de nu te alloceren middelen of moet hiervoor nog extra geld bij?

Read More