Geacht college,

Naar aanleiding van berichtgeving in het Eindhovens Dagblad van 18 augustus jl. over halalslacht rond het islamitische offerfeest in Zuid-Oost Brabant[1] en de betrokkenheid van de provincie bij de vleesverwerkende sector in het kader van Brabantse Agrofood 2020[2] heeft de PVV-fractie de volgende vragen aan het college.

Read More

Geacht College,

De PVV heeft de volgende vragen voor het college:

Read More

Geacht College,

De PVV heeft de volgende vragen voor het college:

1. Op de facebookpagina van de Provincie Noord-Brabant treffen wij de volgende advertentie[1]:

Read More