Morgenmiddag 12 januari organiseert de Provincie Noord-Brabant, namens de Commissaris der Koningin, haar jaarlijkse nieuwjaars- receptie. De fractie PVV Noord-Brabant heeft twee weken geleden al aangegeven deze nieuwjaarsreceptie niet bij te zullen wonen, omdat in tijden van crisis en bezuinigingen waarin veel Brabanders grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, het organiseren van een nieuwjaarsreceptie met een kostenplaatje van € 30.000,= niet acceptabel is. Daarnaast staat deze nieuwjaarsreceptie in het teken van BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 wat de Brabanders ook nog eens € 100 miljoen kan gaan kosten. Deze promotie voor 2018Brabant wordt al betaald uit het budget van het bidbook.

Read More