Minister Plasterk heeft aangekondigd dat de wachtgeldregeling voor Statenleden na de volgende Statenverkiezingen verdwijnt. Een initiatief van de PVV Noord-Brabant eind vorig jaar om de wachtgeldregeling voor Statenleden te versoberen of af te schaffen behaalde geen meerderheid. Behalve de PVV en PvdD stemden alle partijen tegen de motie. Daaronder ook de SP, die het afschaffen van de wachtgeldregeling in haar verkiezingsprogramma heeft staan. En ook de huidige regeringspartijen VVD en PvdA.

Van die laatste komt de minister dus nu met het voorstel het wachtgeld af te schaffen, een initiatief dat de PVV van harte toejuicht.

Statenleden zijn naar het oordeel van de minister van BZK over het algemeen niet primair afhankelijk van het inkomen uit hun politieke ambt, waarmee hij het standpunt van de PVV Noord-Brabant ten volle onderschrijft.

De ministerraad heeft met het voorstel ingestemd; het voorstel is aansluitend voor advies aan de Raad van State gezonden. De maatregel treedt met ingang van 1 juli 2013 in werking.

De PVV Noord-Brabant laat weten met veel genoegen kennis te hebben genomen van het voorstel, het kan haar niet snel genoeg gaan!

Alexander van Hattem

Begin vorig jaar gaf gedeputeerde Johan van den Hout aan dat hij meetpalen bij de vliegbasis Volkel en Gilze-Rijen wilde plaatsen om geluid te meten. Hij meldde ook dat de provincie nog niet weet wat ze met de meetgegevens gaat doen.

Volgens de PVV wist de gedeputeerde donders goed dat voor de handhaving van geluidsbelasting een ‘berekende’ geluidsbelasting gebaseerd op in de luchtvaartwetgeving vastgestelde voorschriften de basis is, en geen meting. De meetgegevens van de meetpalen vormen dus geen wettelijke basis om iets mee te doen, laat staan er beleid op te baseren.

Daarom vindt de PVV de meetpalen geldverkwisting: het lijkt er sterk op dat hier het belastinggeld wordt uitgegeven zonder duidelijk doel. En zoals de gedeputeerde zelf aangaf wist hij nog niet wat de Provincie met de gegevens ging doen.

Fractievoorzitter Alexander van Hattem is verbijsterd. Hij vraagt zich af of klaarblijkelijk, als een kip zonder kop, beslissingen worden genomen die tienduizenden euro's belastinggeld kosten voor iets waarvan je niet weet wat het oplevert of wat je er mee moet. Hij roept het College van Gedeputeerde Staten, met initiatiefnemer Van den Hout voorop, ter verantwoording door middel van Statenvragen.

Read More

Ongeveer 4800 euro per uur, mogelijk zelfs veel meer, dat is wat volgens berichten op onder meer Climategate.nl de RWE aan subsidiegeld in de zak steekt voor het bijstoken van pellets in de Amercentrale. Deze pellets worden grotendeels gemaakt uit omgehakte Amerikaanse en Canadese bossen en met stookolie gestookte schepen de hele Atlantische Oceaan over gevaren om hier in de Amercentrale als “duurzame bijstook” te fungeren.

 “Te gek voor woorden”, aldus PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem, die hier over vragen stelt aan het college van Gedeputeerde Staten in Noord Brabant. “Als 30,8% aandeelhouder van de Stichting Essent Sustainablity Development, die deze tactiek kennelijk als doelstelling heeft, kunnen wij een belangrijke stempel drukken op het te voeren beleid. Wat er nu in de Amercentrale gebeurt is te krankzinnig om waar te zijn.

In plaats van CO2 besparen, stoot deze manier van werken zelfs aanzienlijk méér CO2 uit, dan dat er gewoon met goedkope kolen gestookt zouden worden. Dat dit onzinnige duurzaamheidssprookje de belastingbetaler 4800 euro per uur aan subsidie kost, is helemaal van de zotte. Omgerekend één maand niet bijstoken en de 30 miljoen voor de veelbesproken verbreding van de A67 Leenderheide – Geldrop is betaald, om aan te geven hoeveel geld er nutteloos weggegooid wordt”

Read More