Louis Roks - home

De PVV Noord-Brabant is verbolgen over de beantwoording door het college van GS op Statenvragen over de rol van Sportservice Noord-Brabant bij het bezoek van kinderen aan een moskee in Roosendaal tijdens de kindersportweek. Het college weigert een inhoudelijke reactie te geven op de gestelde vragen, omdat zij deze als ‘suggestief’ en in strijd met artikel 1 van de Grondwet beoordeelt. Ondertussen spreekt GS wél uitdrukkelijk haar steun uit aan de samenwerking met de moskee. PVV-fractievoorzitter Van Hattem: “Het getuigt van pure minachting van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om Statenvragen niet inhoudelijk te beantwoorden.”

Read More

Voorzitter, het is tegenstrijdig dat er ruim 9 miljoen euro vanuit de provincie nodig zou zijn om de transitie naar een biobased economy te bewerkstelligen, terwijl de markt al 200 miljoen heeft geïnvesteerd in de periode 2014 - 2015 en een investeringsvolume van 600 miljoen is beoogd. Hoezo pakt de markt het dan nog niet genoeg zelfstandig op?

Read More

Geacht college,

Op 2 september jl. plaatste gedeputeerde Van den Hout in reactie op en onder vermelding naar statenvragen van de PVV Noord-Brabant het volgende bericht op Twitter:

vdHoutstatenvragen08092016

Read More