Voorzitter,

De ZRK heeft een onderzoek verricht naar het proces van de verkoop van Attero. Van dit bedrijf, eerder een onderdeel van Essent en na de verkoop daarvan in handen van een aantal gemeentes en provincies, was in 2009 besloten dat de aandelen op termijn zouden worden verkocht, wat GS uiteindelijk in 2014 heeft gedaan.

Read More

Voorzitter,

de ZRK heeft onderzocht hoe het is gesteld met de informatievoorziening over de investeringsfondsen. Er is een degelijk bronnenonderzoek uitgevoerd, wat dat betreft een compliment voor de ZRK.

Voorzitter, ik val direct met de deur in huis: het bevindingenboek is echt ontluisterend.

Read More

Voorzitter, we bespreken hier een wijziging van de algemene subsidieverordening Noord-Brabant, kortweg de ASV.

Deze wijziging bevat een aantal verschillende elementen.

Allereerst het wegnemen van de bestaande onduidelijkheid over de verschillende subsidievormen: dat is uitstekend. Het was lang niet altijd duidelijk wat nu precies werd bedoeld met een begrotingssubsidie, omdat het kan gaan om wezenlijk verschillende vormen. Daarom is verheldering in de verordening een prima zaak.

Read More

patriciavanderkammen