Voorzitter, bij de Voorjaarsnota vraagt GS aan de Staten om richtinggevende uitspraken te doen voor de begroting. In plaats van ons blind te staren op de "ambtelijke" heroverwegingen - waarvan we toch mogen hopen dat GS de eindverantwoordelijkheid draagt bij deze keuzes en zich niet verstopt achter haar ambtenaren - kiest de PVV er voor om zelf een aantal punten voor te dragen, andere prioriteiten voor te stellen en op een andere manier invulling te geven aan bepaalde kerntaken.

Voorzitter, allereerst de opcenten motorrijtuigenbelasting. De PVV wil deze ten goede laten komen waarvoor ze bedoeld zijn: de wegen in onze provincie. Wij dienen daarom een motie in om de opcenten hiervoor te oormerken. Daarnaast dienen wij een motie in om de veiligheid van de fietspaden te verbeteren.

Ook willen wij dat er niet nog meer geld wordt verspild aan onzinnige ecoducten. Dit geld kan beter worden besteed aan verkeersknelpunten, zoals Paalgraven. Wij dienen daarom een motie in om te stoppen met deze spilzuchtige biodiversiteitshobby. Hetzelfde geldt voor de windmolenprojecten, nu het CPB heeft geconcludeerd dat het bouwen van windmolens op land "weggegooid geld" is, roepen wij in een motie op hiermee te stoppen.

Voorzitter, de PVV wil snijden in bestuurlijke kosten, daarom stelden wij eerder voor de wachtgeldregeling voor Statenleden af te schaffen, maar deze Staten wilden niet in eigen vlees snijden. Dat dit nu van hogerhand alsnog wordt afgeschaft, is veelbetekenend.

Read More

Vz,

Om te beginnen wil ik een misverstand wegnemen: dit voorstel is niet bedoeld om de komst van megastallen en meer beesten mogelijk te maken.

Zoals wij eerder vandaag duidelijk hebben gemaakt staat voor de PVV de volksgezondheid, de leefbaarheid en het dierenwelzijn voorop en zijn daarvoor ook adequate maatregelen nodig in de maatlat.

De Verordening Stikstof biedt in dit kader slechts schijnzekerheid en willekeur en is hier ook niet voor bedoeld: deze is slechts bedoeld voor de bescherming van de door de EU opgelegde Natura2000 gebieden om te voorkomen dat brandnetels en berkenboompjes daar iets harder zullen groeien. Deze week is in beantwoording op technische vragen nogmaals bevestigd dat deze verordening niet bedoeld is om te sturen op dierenaantallen.

Read More

Afgelopen jaar is bij de begroting een motie aangenomen om extra budget vrij te maken voor de gescheperde schaapskuddes.

In het Eindhovens Dagblad van 7 maart jl. was de volgende opmerking van Stichting Het Kempisch Heideschaap te lezen:

"Er is een nieuwe subsidieverordening in de maak, maar Noord-Brabant stelt de invoering van die regeling telkens weer uit. Met als gevolg dat we in 2014 tussen wal en schip dreigen te vallen." Verder schrijft het ED dat de regeling slechts voor 2013 geldt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Read More