Geachte college,

Bij het spoorwegongeval in het Belgische Wetteren, waarbij een dode en vele gewonden te betreuren zijn, zijn chemische gassen via de riolering verspreid naar huizen van omwonenden. Deze omwonenden kregen aanvankelijk van de autoriteiten het advies binnen te blijven, later - toen bleek dat de giftige gassen via de riolering in de huizen verspreid werden - zijn de bewoners alsnog geëvacueerd in een straal van 500 meter van het spoor. Helaas kwam voor sommigen die evacuatie te laat.

In Noord-Brabant vindt ook transport van gevaarlijke stoffen per spoor plaats via de zogenaamde Brabantroute, dwars door dichtbevolkte gebieden in onder andere Tilburg en Roosendaal.

Dit roept de volgende vragen op:

Read More

Geacht college,

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) is een commissie van de staatssecretaris van Defensie, ingesteld op grond van artikel 28 van de Luchtvaartwet ten behoeve van overleg en voorlichting over de milieuhygiëne rond militaire luchthavens. Gedeputeerden zijn uit hoofde van hun functie voorzitter van de diverse COVM’s van een militaire luchthaven.

In een artikel in BNdeStem op 29 maart 2013 [1] werd kritiek geuit op het feit dat gedeputeerde Johan van den Hout (SP) als voorzitter van de COVM Gilze-Rijen voor de tweede keer in drie vergaderingen verstek liet gaan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Hoewel niet aangekondigd via de intranet menu-lijst, stond in de kantine van het Provinciehuis vandaag een broodje kebab op het menu. Expliciet stond erbij vermeld dat het om een 'halal' broodje kebab ging.

Halal is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. De onderliggende regels zijn afgeleid uit de Koran, de Hadith en daaruit afgeleide soenna. Vereisten voor halal slacht zijn onder meer dat de slachter een moslim moet zijn en dat het dier onverdoofd wordt geslacht. Met de vermelding ‘halal’ kan dus worden verondersteld dat sprake is van rituele slacht.

Read More