Het college van B&W van de gemeente Veghel maakte onlangs bekend haar medewerking te verlenen aan een nieuwe moskee aan de Evertsenstraat in Veghel. De betreffende moskee valt onder de 'Islamitische Stichting Nederland' (ISN), een organisatie die onder directe controle staat van de Turkse overheid en al jarenlang bekend staat om haar streng orthodoxe islamitische ideologie. De PVV Noord-Brabant vindt het ongepast dat een lokale overheid zich proactief opstelt in het realiseren van een moskee die een ideologisch verlengstuk vormt van een buitenlandse mogendheid.

"Bovendien heeft de provincie Noord-Brabant jarenlang subsidies verstrekt voor integratieprojecten, zo ook in Veghel voor de ontwikkeling van een lokaal integratiebeleid. Als de gemeente nu meewerkt aan deze moskee, die een spreekbuis van de Turkse overheid vormt, dan vraagt de PVV zich af of al deze integratiesubsidies voor niets zijn geweest," aldus PVV-Statenlid Alexander van Hattem.

Read More

Mondelinge vragen PVV Noord-Brabant vragenuur PS vergadering 22 juni 2012

Betreft: flyer boek ‘Blikken op Brabant’

Onlangs ontvingen leden van Provinciale Staten een flyer [1] over het nieuw te verschijnen boek ‘Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief’. Volgens de flyer is het boek mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Op zichzelf is dit boek – als Brabantse aanvulling op de canon van de Nederlandse geschiedenis – een prijzenswaardig initiatief van Erfgoed Brabant. Waar wij echter op de flyer een afbeelding van de Sint Janskathedraal van Den Bosch, de Grote Kerk van Breda of een ander Brabants (top)monument zouden verwachten, springt een bouwwerk van zeer recente datum in het oog.

Read More

De PVV Noord-Brabant heeft met verbazing kennis genomen van een notitie over een door de provincie te organiseren netwerkfeestje op de Floriade in Venlo. De notitie is niet via de gebruikelijke procedure met Provinciale Staten overlegd en ook de inhoud roept voor de PVV de nodige vragen op. "Een budget van 100.000 euro voor een netwerkfeestje op de Floriade met als zweverige doelstelling de gasten geïnspireerd naar huis te laten gaan is geen verantwoorde besteding van belastinggeld in deze tijden van bezuiniging," aldus PVV Statenlid Alexander van Hattem, "dit geld kan effectiever worden ingezet dan voor een snoepreisje naar Venlo". Onderstaand de Statenvragen van de PVV Noord-Brabant:

Read More