De commissie Lopende Zaken van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa komt van 19 tot 22 maart bijeen in Straatsburg en zal daar onder andere spreken over de Roma-gemeenschap.[1] Voor dit Congres is onze Brabantse Gedeputeerde Van den Hout benoemd tot delegatielid.[2]

Op 28 februari jl. was in dagblad Trouw[3] te lezen dat de commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, de heer Hammarberg, het volgende zou hebben gezegd over het door de PVV opgezette meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen:

"Deze website lokt overduidelijk klachten over Roma uit. Dit lijkt zelfs de eigenlijke agenda te zijn. De toon en vragen zijn gebaseerd op vooroordelen over Roma, die immers ook vaak uit Oost-Europa komen."

Het meldpunt is niet gericht tegen specifieke bevolkingsgroepen of gemeenschappen, maar op overlast en andere sociale problemen als ongewenst maatschappelijk verschijnsel. De aanname van deze commissaris is nergens op gebaseerd, de Roma-gemeenschap wordt niet eens genoemd op deze website.

Omdat de Gedeputeerde als delegatielid aanwezig zal zijn op het Congres waar ook over de Roma-gemeenschap zal worden gesproken, komt onze fractie tot de volgende vragen:

Read More

In de Statenvergadering van 9 december jl. vroeg de PVV Noord-Brabant aan GS om de cijfers over geurhinder openbaar te maken, wat door GS werd toegezegd. Deze cijfers werden onlangs door SP-gedeputeerde Johan van den Hout gepresenteerd in een rapport over de voortgang van de ontwikkeling van de veehouderij. Bij de presentatie van dit rapport zou de gedeputeerde in een uitspraak behoorlijk uit de bocht zijn geschoten, iets wat hij vaker doet in zijn berichten op Twitter. Deze uitspraken en de inhoud van het rapport zijn voor de PVV Noord-Brabant reden om onderstaande Statenvragen te stellen: 


Read More

De MvA en het herziene Ontwerp-besluit van 28 februari zijn een verbetering t.o.v. het in de commissie ROW voorgelegde voorstel. Desondanks roept het nog enige technische vragen op, die onze fractie graag voor de PS-vergadering van vrijdag 2 maart a.s. beantwoord zou willen zien.

Op 16 februari verscheen in 'Boerderij' een artikel over dit Statenvoorstel[1] met een reactie van het ministerie van ELI, citaat:

Read More