Geacht college,

In een artikel in het Eindhovens Dagblad "Veldpolitie gaat afgeslankt door" van d.d. 5 november 2012 [1] wordt vermeld dat de veldpolitie in afgeslankte vorm verder gaat in Zuidoost-Brabant.  Het is zo goed als zeker dat acht van de 21 gemeenten in de regio de stekker uit het project Samen Sterk in het Buitengebied halen. Dit betekent dat de veldpolitie voortaan uit drie i.p.v. vier fulltime buitengewoon opsporingsambtenaren zal bestaan. Volgens de regio coördinator de heer Mario Kanits vindt er steeds vaker paddenstoelenroof plaats en zijn er in de regio op grote schaal stropers actief en zit een deel tegen de georganiseerde misdaad aan (in het artikel wordt er een link gelegd met Oost-Europa). De provincie heeft Samen Sterk in het buitengebied inmiddels over heel Brabant uitgerold.

 

Read More

Afgelopen week heeft Waterschap Aa en Maas besloten om in een tijd van economische crisis en bezuinigingen de belastingtarieven voor bedrijven, boeren en burgers fors te verhogen. De PVV is verontwaardigd over de forse lastenzwaringen, te weten 25% voor huishoudens en 33% voor bedrijven, temeer omdat Aa en Maas betrokken is bij natuur- en zelfs ontwikkelingshulpprojecten, activiteiten die geenszins tot de kerntaken van een waterschap behoren. De PVV Noord-Brabant roept in Statenvragen daarom Gedeputeerde Staten op om - waar mogelijk - gezamenlijke projecten van de Provincie en het Waterschap zoveel mogelijk te versoberen of te beëindigen. Daarbij vraagt de PVV aan GS om de Brabantse waterschappen op te roepen te stoppen met het financieren van ontwikkelingshulpprojecten en andere niet-primaire activiteiten, zoals het aanleggen van een 'antroposofische waterval'. De belastingbetalende burger krijgt hiervoor immers de steeds hoger wordende rekening gepresenteerd.
Onderstaand de Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Uit de openbare bekendmakingen van week 37[1] van de gemeente Landerd blijkt dat B&W van deze gemeente een vergunning van rechtswege heeft verleend voor de bouw van een varkensstal van 2 bouwlagen, in de volksmond ook wel een 'varkensflat' genoemd:

Read More