PVV Noord-Brabant: Neemt gedeputeerde Van den Hout zijn functie wel serieus?

In een artikel in BNdeStem op 29 maart 2013  werd kritiek geuit op het feit dat gedeputeerde Johan van den Hout (SP) als voorzitter van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Gilze-Rijen voor de tweede keer in drie vergaderingen verstek liet gaan. Gedeputeerden zijn uit hoofde van hun functie voorzitter van de diverse COVM’s van een militaire luchthaven.

De notulen wijzen uit dat de gedeputeerde Van den Hout inderdaad niet aanwezig was tijdens de vergadering van 21 maart 2012. Het excuus: “Met de Nederlandse COE delegatie bezoek gebracht aan Koerdische hongerstakers in Straatsburg.” Ook op de vergadering van 27 maart 2013 schitterde Van den Hout door afwezigheid vanwege: “Na gesprekken over vogelopvang en water nu naar Oss voor de Omgevingsdienst Brabant-Noordoost (vergunningverlening, toezicht en handhaving).”

Read More

Vz,

Om te beginnen wil ik een misverstand wegnemen: dit voorstel is niet bedoeld om de komst van megastallen en meer beesten mogelijk te maken.

Zoals wij eerder vandaag duidelijk hebben gemaakt staat voor de PVV de volksgezondheid, de leefbaarheid en het dierenwelzijn voorop en zijn daarvoor ook adequate maatregelen nodig in de maatlat.

De Verordening Stikstof biedt in dit kader slechts schijnzekerheid en willekeur en is hier ook niet voor bedoeld: deze is slechts bedoeld voor de bescherming van de door de EU opgelegde Natura2000 gebieden om te voorkomen dat brandnetels en berkenboompjes daar iets harder zullen groeien. Deze week is in beantwoording op technische vragen nogmaals bevestigd dat deze verordening niet bedoeld is om te sturen op dierenaantallen.

Read More

Afgelopen jaar is bij de begroting een motie aangenomen om extra budget vrij te maken voor de gescheperde schaapskuddes.

In het Eindhovens Dagblad van 7 maart jl. was de volgende opmerking van Stichting Het Kempisch Heideschaap te lezen:

"Er is een nieuwe subsidieverordening in de maak, maar Noord-Brabant stelt de invoering van die regeling telkens weer uit. Met als gevolg dat we in 2014 tussen wal en schip dreigen te vallen." Verder schrijft het ED dat de regeling slechts voor 2013 geldt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Read More