Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 begroting 2021

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende

Read More