Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:

Read More