Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 31 augustus 2018, ter bespreking van Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Constaterende:

Read More