De PVV Noord-Brabant is verontwaardigd nu de organisatie van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 alweer opdrachten voor dit project buiten Brabant uitzet. Recentelijk zijn in het kader van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 vacatures gepubliceerd voor de functies van artistiek directeur en programmamanagers. Kennelijk was er geen enkel Brabants wervings- en selectiebureau voorhanden, want een Amsterdamse netwerkbekende van artistiek directeur Martijn Sanders werd de opdracht gegund voor de kandidaatselectie in de sollicitatieprocedure.

Al eerder heeft de PVV vragen gesteld over mogelijke belangenverstrengeling in aanbestede opdrachten, waarbij de naam en de connecties van Martijn Sanders prominent naar voren kwamen. Door Gedeputeerde Staten werd dit nonchalant terzijde geschoven als zou Sanders juist op een goede manier zijn netwerk gebruiken.

Statenlid Frijters-Klijnen vraagt zich af wanneer het kwartje valt: "De stichting 2018Eindhoven lijkt nog steeds niet te snappen dat Martijn Sanders een voorkeur heeft om zijn Amsterdamse netwerkvriendjes aan mooie klusjes en opdrachten te helpen. De feiten wijzen dit onomstotelijk uit."

Collega Van der Kammen vult aan: "Schandalig dat het college van Gedeputeerde Staten er telkens zo ongelooflijk nonchalant over doet. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je je kennissenkring aan omzet helpt. Dat heeft op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling en in de publieke sector moet je dat juist vermijden".

De PVV Noord-Brabant wil van het provinciebestuur weten hoe deze opdracht in Amsterdam terecht is gekomen in plaats van in Brabant.

Read More

De PVV Noord-Brabant is met stomheid geslagen over de chaotische gang van zaken rondom de begroting voor Eindhoven Culturele hoofdstad 2018. Na de bekendmaking dat het Rijk 7,5 miljoen euro zal bijdragen aan Culturele Hoofdstad 2018 buitelden diverse woordvoerders van 2018Eindhoven|Brabant in de media over elkaar heen om de consequenties voor het miljoenenproject te duiden. Volgens de een wordt er niet aan de begroting getornd, maar volgens de artistiek directeur Martijn Sanders is de begroting neerwaarts bijgesteld. Weer een ander heeft een glazen bol en voorspelt dat er nog miljoenen aan Europese subsidie gaan binnenstromen.

"Deze gang van zaken toont de incompetentie van de organisatie aan en is wat de PVV betreft wederom een signaal dat de stekker zo snel mogelijk uit dit megalomane eliteproject moet", aldus Mariëtte Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant. Haar collega Patricia van der Kammen vult aan: "De organisatie mist kennelijk ook elk gevoel voor maatschappelijk bewustzijn: met kreten als 'wij zijn de enige die 100 miljoen op tafel kunnen leggen' toon je aan volstrekt los van realiteitszin te zijn.

Het is wel Brabants belastinggeld waar deze mensen nogal nonchalant over spreken."

De chaos is voor de PVV reden om statenvragen te stellen.

Read More

Geacht college,

Op 10 april heeft u vragen beantwoord onder kenmerk 3415338, waarvoor dank. De beantwoording geeft aanleiding tot aanvullende vragen.

In antwoord op vraag 3 is er sprake van een vertrouwelijke notitie "Toekomst Capital D" en reactie daarop van de heer Van Merrienboer per e-mail van2 april 2013.

De vragen van de PVV hierover zijn:

  1. Waarom is deze notitie vertrouwelijk en mag de burger -als stakeholder- niet gewoon weten van de hoed en de rand?
  2. Door wie is deze vertrouwelijkheid op dit document opgelegd? En wanneer?
  3. Wie heft deze vertrouwelijkheid op en wanneer?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Mariette Frijters-Klijnen
Patricia van der Kammen