Spreektekst Burap I 2023

Voorzitter, ik ben nog aan het bijkomen van mijn verbazing over de inbreng van PvdA. PvdA wil de lijst subsidieverstrekkingen niet meer vaststellen of zelfs helemaal niet meer zien. Eigenlijk stelt de PvdA dus dat ze nóg meer beleid en geld op afstand willen zetten en aan de controle van de volksvertegenwoordiging onttrekken.

Ik wil de collega's van de PvdA een suggestie meegeven t.a.v. hun signaal dat ze niet weten wat ze met de subsidielijst moeten. Statenleden kunnen in het kader van hun controlerende taak informatie of documenten opvragen, of kritische vragen stellen. Zomaar een suggestie voorzitter.

Lees meer: Spreektekst Burap I 2023

Spreektekst jaarrekening 2022

Voorzitter, de oplevering van het accountantsverslag 2022 was flink vertraagd, onder meer vanwege het dossier Lightyear. Maar eerst een andere bespiegeling.

De informatiehuishouding van de Provincie is niet op orde.

Denk daarbij aan informatievoorziening en archivering in brede zin: dossiers zijn niet compleet en informatie opleveren verloopt moeizaam. Voortgang op de implementatie van de Wet Open Overheid is ronduit minimalistisch te noemen, of er wordt zelfs helemaal niet aan voldaan, zoals het verplicht publiceren van alle verstrekte documenten bij een WOO-verzoek. Dat punt heb ik vorig jaar al aangehaald trouwens. Verder is het verwerkingsregister niet compleet en actueel, ondanks dat ik daar een half jaar geleden ook al naar gevraagd heb. Voorzitter we hebben het hier over basale wettelijke taken die gewoon op orde moeten zijn. Ik hoor graag waarom het college dit niet op orde heeft.

Lees meer: Spreektekst jaarrekening 2022

Spreektekst PMIEK

Het is het paard achter de wagen spannen om van een “voorspelbaar vraaggestuurd systeem naar een minder voorspelbaar aanbodgestuurd energiesysteem” te gaan waarbij “het aanbod regeert”.

Daarbij wordt niet alleen de betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet, maar ook nog eens onze welvaart ten grave gedragen: netbeheerders investeren hiertoe jaarlijks 3,9 miljard euro in het elektriciteitsnet, een verdubbeling ten opzichte van 2019, en dat is nog niet eens voldoende.

Lees meer: Spreektekst PMIEK

Spreektekst Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Voorzitter, uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen van de inmiddels opgeheven Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij TOM in dit exploitatieplan ongewijzigd blijven. Ten opzichte van de TOM heeft onze PVV-fractie altijd een consistente lijn aangehouden, zowel inhoudelijk ten aanzien van het glastuinbouwbeleid als het financiële plaatje. Van gedwongen concentratie van glastuinbouw op een locatie als het AFC West-Brabant achten we onwenselijk, tuinbouwers moeten ook in hun eigen omgeving ruimte houden voor tuinbouwkassen.

Lees meer: Spreektekst Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Sprektekst kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Voorzitter,

Bij de jaarstukken van de GR ontbreekt de controleverklaring en deze blijkt desgevraagd nog niet beschikbaar te zijn. Hiervan kunnen we als PS dus geen kennis nemen, maar ook eventuele gevolgen voor de begroting niet op z’n merites beoordelen en betrekken in een zienswijze. Deelt de gedeputeerde onze mening dat hierdoor dit stuk vandaag eigenlijk niet behandeld kan worden? Wanneer kunnen we de controleverklaring verwachten en hoe kan PS dan eventueel nog in stelling komen?

Lees meer: Sprektekst kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies