Spreektekst Beleidskader Leefomgeving

Voorzitter, ik zal niet herhalen wat ik in de themacommissie over dit Beleidskader Leefomgeving heb gezegd, maar ik blijf erbij dat dit stuk het zogezegd leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’ niet gaat oplossen, maar het tot een puzzel maakt waarbij ieder puzzelstukje door het college altijd zo kan worden bijgebogen dat het naar haar welbevinden altijd wel zal passen.

Lees meer: Spreektekst Beleidskader Leefomgeving

Spreektekst BURAP II 2023

Voorzitter, de burap betreft de tussentijdse rapportage van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de afwijkingen in de beleidsuitvoering van het lopende jaar. Daar is tevens een begrotingswijziging aan vast gekoppeld waarmee lopende en meerjarige financiële wijzigingen worden voorgelegd aan PS.
De PVV is van mening dat de begrotingswijzigingen bij een burap enkel betrekking zouden moeten hebben op het lopende begrotingsjaar.

Voorzitter, aan ambitie is er geen gebrek bij deze provincie. Je kunt het zo gek niet verzinnen of GS wil zich ermee bemoeien. Het zou om meerdere redenen beter zijn als de provincie zich beperkt tot het goed uitvoeren van de kerntaken.

Lees meer: Spreektekst BURAP II 2023

Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

De KWR en het gezwets over de zogenaamde waterkwaliteit, het is gewoon een nieuwe smoes om Nederland te verstikken, net zoals ze dat deden met stikstof. En geloof me, dat gaat onze economie en samenleving keihard raken.

Kijk maar eens naar wat er nu al gebeurt door die stikstofwaanzin. Evenementen worden afgelast, net zoals Offroad Budel en jumping Valkensvaart. En als ze wel doorgaan, moeten ze in een afgezwakte vorm plaatsvinden, zoals de boerendag in Woensdrecht. Het is gewoon belachelijk!

Lees meer: Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

Spreektekst Bestuursakkoord 2023-2027

Voorzitter. Dit wollige, vage en daardoor ongrijpbare bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” draagt de drammerige overheidsmaakbaarheid al in haar naam, en toont bovendien haar regenteske narcisme, met name in de zin:

“Met een open, stabiele en zelfbewuste manier van besturen, beogen wij Brabant toekomstbestendig te ontwikkelen, maar ook het vertrouwen van onze bevolking in de politiek weer terug te winnen.” (p. 7)

Het vertrouwen van onze bevolking in de politiek terugwinnen zal met dit bestuursakkoord en deze coalitie niet lukken. Bij de PS-verkiezingen heeft de Brabantse kiezer duidelijk voor een ándere koers gekozen.

Lees meer: Spreektekst Bestuursakkoord 2023-2027

Spreektekst Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat en Energie

Voorzitter, geld verbranden is een sterk ontwikkelde competentie geworden bij dit college. Vier miljoen rijksbijdrage Klimaat en Energie, te besteden aan ambtenarencapaciteit voor nog meer klimaatkolder, wil het college gretig aan het organisatiekostenbudget toevoegen. De PVV pleit ervoor dit belastinggeld linea recta terug naar het Rijk te storten.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat en Energie