Kortgeleden heb ik tijdens de landbouwfair, mede in het kader van het ''jaar van de bij'', het werk van de bijen mogen zien en proeven. Derhalve heeft de PVV de Statenfracties verzocht om even stil te staan bij de bij, de bijensterfte en te beseffen dat de bij een onmisbare schakel is en van groot belang economische belang is voor de Brabantse land- en tuinbouw door het bestuiven van voedselgewassen. 

Wij zijn dan ook verheugd om te zien dat deze bijvriendelijke motie door alle aanwezige Statenfracties wordt mede ingediend.

Onderstaand de motie (op advies van GS aangehouden):

Read More

Voorzitter, voor ons ligt een belangrijk instrument van de provincie om het beleid uit de structuurvisie te kunnen uitvoeren. Het is een instrument wat een handvat biedt aan de gemeente , belangenverenigingen, ondernemers, maar ook aan de Brabantse burgers.

Derhalve hebben we al eerder het belang benadrukt en verzocht om een spoedige evaluatie. Jammer genoeg zien we op de planning dat deze verder naar achteren geschoven is.

Gesproken wordt over een beleidsarme wijziging, integendeel er worden een aantal belangrijke punten benoemd:

Read More

Voorzitter, vandaag besluiten we over een langdurig en veelbesproken onderwerp. Als fractie zijn wij groot voorstander om de Brabantse toerismesector en Brabantse ondernemers te stimuleren. We ondersteunen dan ook het plan om de economische positie van Brabant te verbeteren en delen dan ook de opvatting, zoals ook omschreven in de structuurvisie ruimtelijke ordening, dat dit plan een groot openbaar belang dient en een impuls is voor de werkgelegenheid. Met name in een periode waar de laatste maanden de werkeloosheid in Brabant weer fors oploopt zouden we als Staten een impuls van de werkgelegenheid, 75 arbeidsplaatsen, juist moeten stimuleren.

De wens van Beekse Bergen om een onderkomen te creëren voor Afrikaanse savannedieren, Simbaa, Timon en Pumbaa, dateert al van enige tijd geleden. Een waarvan de eerste plannen zelfs nog dateren van voor de geboorte van onze jongste Statenleden. Bijna drie jaar geleden heeft de Statencommissie geconstateerd dat het aanvankelijke plan noodzakelijk was vanuit bedrijfseconomische noodzaak, maar dat het de ecologische draagkracht overschreed. Derhalve is het plan bijgesteld en maar liefst de helft ingekrimpt naar 22,4 hectare. Het grondgebied is al in eigendom van initiatiefnemer, is al geen vrij toegankelijk bosgebied en initiatiefnemer voldoet ruimschoots met de 39,5 hectare en een natuurfonds van een half miljoen aan onze gestelde voorwaarden van natuurcompensatie. Dit is te lezen in, wat – de fracties aan zou moeten spreken – in de duurzaamheidstoets (Thelos driehoek, people-planet-profit). Compenseren binnen de EHS of nabij het gebied is volgens onze eigen verordening toegestaan, dus laten we hier nu ook niet langer over discussiëren en de eventuele discussies voeren tijdens de bespreking van de verordening ruimte. Laten we kwaliteit boven kwantiteit plaatsen. De economische positie van Brabant is hier van belang en als we de linkse milieuclubjes hun gang laten gaan is Brabant in de toekomst geheel EHS. Kortom, waarom zouden we de Brabantse burgers niet willen laten genieten van dit gebied en de dieren, waarin de Beekse Bergen overigens een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding van onder meer bedreigde diersoorten.

Read More