Voorzitter,

De provinciale Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij bestaat 12½ jaar, maar reden voor een feestje is er niet. Dit jubileum gaat de Brabantse belastingbetaler maar liefst 75 miljoen euro extra kosten oftewel ruim 30 euro per persoon. De PVV vindt derhalve dat het tijd is voor een evaluatie. Wat heeft de TOM de afgelopen 12,5 jaar gepresteerd?

De (oorspronkelijke) doelstelling van de TOM was voor de komende tien jaar:

- Het ruimte bieden aan ca 20 Brabantse glastuinbouwbedrijven die om planologische redenen moeten verplaatsen. De TOM heeft 1 verplaatsing tot stand kunnen brengen oftewel 5%.

- Het (her)ontwikkelen van duurzame glastuinbouwlocaties. Slechts 27% is behaald.

- Het saneren van 50 kassen, waarvan de teller momenteel op 35 staat, zijnde 70%

Kortom, de doelstellingen en financiële winst zijn tot op heden niet behaald. De PVV dringt dan ook aan op een vervroegde evaluatie. Graag reactie van de gedeputeerde hierop.

Read More

Voorzitter, Maya en Willy de Bij hebben het moeilijk, vooral in Brabant. Het is dan ook belangrijk om bijensterfte onder de aandacht te brengen. De PVV is hierin landelijk initiatiefnemer geweest en ook provinciaal hebben we bijgedragen en zijn we trots op onze provinciale bijenvolken.

De PvdD willen we complimenteren met hun sympathieke initiatiefvoorstel. Máár: De provincie moet niet willen klaarstaan met een extra zak belastinggeld: geen 3,5 miljoen, maar ook geen 3 ton. Bestaande regelingen en projecten volstaan om ons in te zetten voor de bijen.

We zien graag dat de provincie initiatief neemt en ook de gemeenten stimuleert om het maaibeleid aan te passen. Indien er minder snel gemaaid wordt in de bermen, dan zullen de bijen veel sneller naar de bermbloemen gaan. Daarnaast kunnen bepaalde pesticiden bijdragen aan het uitsterven van de bij: vervang chemische middelen door zoveel als mogelijk voor niet-chemische middelen. Zet ook meer in op goede handhaving: pak de overtreders aan. En tenslotte: stimuleer de gemeenten in het beschikbaar stellen van daken van overheidsgebouwen voor bijenkasten. Graag hoort de PVV van de gedeputeerde of dit kan worden meegenomen in het meerjarenprogramma bijengezondheid.

Uit het initiatief Stadsbijen in Gelderland blijkt dat inzet voor bijen zeer kosteneffectief kan, bijvoorbeeld doordat bedrijven de projecten financieren. Voorzitter, de PVV wil de gedeputeerde uitdagen om dit soort initiatief op te zetten. Misschien kan de Gelderse doelstelling van 60 bijenkasten ruimschoots worden overschreden door ervoor te zorgen dat er volgend jaar in elke gemeente minimaal één bijenkast staat voor Maya en Willy de Bij. Voorzitter, we dienen een aantal moties in bij dit voorstel.

Read More

Spreektekst commissievoorstel Ecologie en Ruimte 25 april 2014

5.B.1 Begrotingswijziging Faciliteren van woningisolatie in kader van werkgelegenheidsimpuls

Bij de najaarsbrief 2013 was de PVV al geen voorstander om belastinggeld te investeren voor het opzetten van organisaties bij 5 energiecoöperaties die vervolgens de woningbouwisolatiemaatregelen gaan coördineren. Dat uit recente ervaringsgegevens van het Rijk blijkt dat geen van de projecten de beoogde prestatie bereikt is voor de PVV dan ook een bevestiging dat de provincie dit gehele energieproject aan de markt moet overlaten. Subsidies waren toch zo goed als verleden tijd?

Met voorliggend begrotingswijziging wordt verzocht de prestatie met factor 5 lager bij te stellen én het subsidiebudget intact te laten. Kortom de energiecoöperaties krijgen 1 miljoen euro subsidie, echter hoeven hier maar de isolatie van 2.000 woningen voor te coördineren i.p.v. 10.000. Een goed voorstel voor de energiecoöperaties, echter niet voor de Brabantse belastingbetaler. De all-in kosten om eigenaren te interesseren voor woningisolatie bedraagt maar liefst 500 euro per woning. Op basis van welke gegevens wordt de verlaging met factor 5 voorgesteld en waar is deze hoge kostprijs op gebasseerd? Graag deze informatie via een memorie van antwoord beschikbaar stellen aan de commissie.

De werkgelegenheidsimpuls voor de bouw wordt met deze maatregel ook nog met factor 5 verlaagd. Echter hoe is er geborgd in de overeenkomsten dat deze impuls ook ten goede komt aan Brabantse jongeren en niet goedkope Poolse en Bulgaarse bouwvakkers?

Het Rijk heeft onlangs de woningisolatie al opgepakt, beter voorstel is derhalve om de provinciale ambitie voor dit energieproject bij te stellen van 1 miljoen euro naar géén subsidie en dit belastinggeld te investeren in prioriteiten waar alle Brabanders profijt van hebben, zoals monumenten restauratie i.p.v. een selectief groepje energiecoöperaties te spekken.
 
Joyce Kardol