Voorzitter, Midpoint is met het idee gekomen voor het opzetten van een Leisurefonds. Omdat gedeputeerde Pauli bekend staat om z'n handgeld wordt de provincie gevraagd om het fonds financieel mede mogelijk te maken. De gedeputeerde was uiteraard maximaal bereid en het college zet in op een bijdrage van € 5 miljoen van ons gemeenschapsgeld, meer dan twee keer zoveel als de andere partijen tezamen bijdragen en maar liefst met een looptijd tot 17 jaar.

Read More

Voorzitter,

de risico's van de havenstrategie vereisen dat er een NV-structuur komt zodat de toetreding van financiers mogelijk wordt. Maar wordt met het optuigen van een andere governance-structuur het risico voor de belastingbetaler wel kleiner? De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) ligt al sinds februari stil en deze gedeputeerde heeft gezegd dat er geïnteresseerde bedrijven zijn die al ergens anders zijn gaan kijken. Weet de gedeputeerde inmiddels meer en zijn er toch nog financiers welke staan te popelen om de extra benodigde honderd miljoen euro te investeren in de havenschap?

Read More

De doelstellingen voor het arbeidsmarktbeleid zijn in het bestuursakkoord onduidelijk en voorliggende begrotingswijziging en uitvoeringsprogramma veranderen daar niet veel aan, ook niet met de infographics. Vraagstukken zijn niet of onvoldoende uitgewerkt, ontbreken er nog een aantal zaken en zijn er geen concrete en controleerbare doelstellingen en streefwaarden geformuleerd. 

Hoe kan immers een internationaal werkbezoek een doelstelling zijn? En hoe wordt lef gemeten bij het punt aangaande flexicurity? 

Verder lijkt me de streefwaarde op pagina 4 om in drie jaar tijd maar liefst 50% minder jeugdwerkloosheid te realiseren nogal heel erg optimistisch. Hoe wil de gedeputeerde dit concreet bereiken? 

 Een precieze uitwerking kunnen wij echter nog niet gevenis het antwoord van dit college. Enerzijds wachten we op goedkeuring van de inzet van middelen door Provinciale Staten en anderzijds zijn processen nog in ontwikkeling. Hoe valt dit te rijmen met het principe van 'eerst beleid dan geld'?

Read More