Voorliggende Statenmededeling dateert van december 2015. Vandaag, bijna een halfjaar later, ligt deze voor ter bespreking als mosterd na de maaltijd. Deze Statenmededeling is gestuurd naar Provinciale Staten vanuit hun controlerende rol, maar wat zegt deze stand van zaken van de uitvoering van het Beleidskader en de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie nou eigenlijk concreet? 

In de Statenmededeling ontbreekt op enkele onderdelen wat concreet de bijdrage is geweest van VisitBrabant, de doelstelling en wat dit heeft opgeleverd. Graag zie ik dit terugkomen in een memorie van antwoord alsmede in de volgende stand van zaken. 

Voorbeeld is dat benoemd wordt dat de provincie in 2014 een subsidie heeft verstrekt aan de gezamenlijke festivals in Brabant met als doel meer bezoekers te trekken. Is dit gelukt? 

Read More

Voorzitter, een (achtergestelde)lening van 35 miljoen euro aan Mabib voor glasvezel in een gedeelte van het buitengebied. Mabib richt zich volgens voorliggend Statenvoorstel echter niet alleen op Brabant maar ook op andere delen van Nederland. Gaat de Brabander ook meebetalen aan glasvezel in Limburg of Friesland? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Onnodig blijkt deze lening uit dezelfde Statenmededeling, want KPN heeft onlangs aangekondigd een deel van het buitengebied te voorzien van upgradet koper en 4G. Uit voorliggende Statenmededeling blijkt daarnaast ook nog eens dat een aantal buitengebieden reeds succesvol en zonder provinciale subsidies zijn voorzien van glasvezel. Dit college moet derhalve geen economische activiteiten uitvoeren die ook door het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden.

Dit college ziet een subsidie van 35 miljoen euro als een belangrijke stap, de PVV ziet dit als een stap achteruit. Er is een lening verstrekt met een looptijd van 19 jaar. Het moment dat deze lening is afbetaald is de breedband-technologie verouderd. Sterker nog KPN heeft reeds plannen om het buitengebied van Brabant te voorzien van upgradet koper en 4G en dit alles zonder provinciale subsidie!  

Met het verstrekken van een subsidie van 35 miljoen euro aan Mabib is dit college bezig met valse concurrentie tegen KPN, Brabant Data en andere glasvezelleverancier. De PVV zou graag zien dat dit college stopt met zijn marktverstoring.  

Afsluitend, de innovativiteit van dit college gaat ver om onder het verplicht schatkistbankieren uit te komen. Dit college moet ophouden met geld weggeven, de provincie is geen bank. De provincie kan ook een faciliteerde rol opnemen i.p.v. altijd met een zak geld klaar te staan.

Voorzitter, dit college heeft weer een manier gevonden om onder het verplicht schatkistbankieren uit te komen. Want er liggen kansen in de vrijetijdssector blijkt uit een marktonderzoek van de provincie. En hierin wordt geconcludeerd dat de helft van de bevraagde ondernemers aangeeft dat een financieel instrument oftewel gratis geld nuttig is of zelfs onmisbaar. Op basis van dit ''uitgebreide'' onderzoek onder slechts 25 ondernemers en 11 stakeholders wil de provincie een pilot starten met maar liefst 56,5 miljoen euro + 5 miljoen euro.

Onnodig. Zo blijkt uit hetzelfde Statenvoorstel, want de reden van de spoed dat we mede hierover vandaag besluiten is: (en ik citeer) ''daarnaast vergroot de kans dat de ondernemers hun financiering elders betrekken bij uitstel van dit dossier''.

Dit college moet geen economische activiteiten uitvoeren die ook door het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden. Financiering elders is juist goed, want dat betekent dat er geen 15 miljoen euro aan de Efteling en 41,5 miljoen euro aan Safaripark Beekse Bergen uitgeleend hoeft te worden voor verblijfsaccommodaties. Maar zoals het hoort aan het Ministerie van Financiën geleend kan worden wat resulteert in een lagere staatsschuld. Kortom, we kunnen dit Statenvoorstel van de agenda vegen.

Read More