Voorzitter, de PVV heeft bij de bespreking op 26 feb 2016 in deze themacommissie al aangegeven dat de provincie de aanleg van glasvezel moet overlaten aan de markt. De markt kan dit soort initiatieven prima zelf oppakken en dat blijkt maar weer uit voorliggende Statenmededeling. Mabib heeft geen lening van 35 miljoen euro nodig van de provincie.

Read More

Statenmededelingen Brabant Vernieuwt, een economische agenda & Statenmededeling Toezegging informatie financiele ladder Brabant Vernieuwt & Statenmededeling Inzet provinciale retaildeal

Read More

Vorig jaar is er 15 miljoen subsidie ter beschikking gesteld en met voorliggend Statenvoorstel vraagt dit college aanvullend een bedrag van 37 miljoen euro aan subsidie ter beschikking te stellen. Wat heeft de eerder verstrekte subsidie echter concreet opgeleverd?

Duurzaamheids- en klimaatonzin die in alle programma's terugkomen, maar vooral de Brusselse beleidseisen en regelzucht en de nep-multiplier, omdat de belastingbetaler de provincie betaalt, de gemeente, de waterschappen, het Rijk en de EU via afdrachten.

Read More