Statenmededelingen Brabant Vernieuwt, een economische agenda & Statenmededeling Toezegging informatie financiele ladder Brabant Vernieuwt & Statenmededeling Inzet provinciale retaildeal

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Read More

Geacht college,

Vrijdag 23 september jl. is tijdens de Statendag bij het Platform Internationalisering het verslag van het werkbezoek aan de Assembly of European Regions (AER) in Noorwegen van afgelopen juni besproken. Dit verslag roept bij de PVV de volgende vragen op:

Read More